06 - 26864031 info@lonnekejeucken.nl

De begeleiding

Met jouw mogelijkheden en beperkingen, je leven weer inhoud en vorm geven zoals jij dat wilt.

De begeleiding

Met jouw mogelijkheden en beperkingen, je leven weer inhoud en vorm geven zoals jij dat wilt.

Wie kan ik helpen

Iedereen die wat extra hulp nodig heeft. Als dit komt door een beperking (lichamelijk, geestelijk of verstandelijk), kan het zijn dat je recht hebt op begeleiding. Het doel van deze begeleiding is om ervoor te zorgen dat je de regie over je eigen leven zoveel mogelijk houdt of weer terug krijgt, waarbij je rekening houdt met je beperkingen. Er wordt gewerkt op basis van PGB. Om in aanmerking te komen voor PGB kunt u contact opnemen met uw gemeente of indien van toepassing een aanvraag (Wet Langdurige Zorg) indienen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Wat is PGB?

Het PGB is bedoeld voor mensen die door ziekte, een beperking of gebreken als gevolg van ouderdom zorg of ondersteuning nodig hebben. Zij kunnen met dit budget zelf bepalen welke zorg zij inkopen en wie zij daarvoor inschakelen. Wij bieden zorg vanuit onderstaande PGB’s:
pgb-Wmo: voor ondersteuning die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning
pgb-Wlz: voor intensieve zorg die valt onder de Wet langdurige zorg

Wie kan ik helpen

Iedereen die wat extra hulp nodig heeft. Als dit komt door een beperking (lichamelijk, geestelijk of verstandelijk), kan het zijn dat je recht hebt op begeleiding. Het doel van deze begeleiding is om ervoor te zorgen dat je de regie over je eigen leven zoveel mogelijk houdt of weer terug krijgt, waarbij je rekening houdt met je beperkingen. Er wordt gewerkt op basis van PGB. Om in aanmerking te komen voor PGB kunt u contact opnemen met uw gemeente of indien van toepassing een aanvraag (Wet Langdurige Zorg) indienen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Wat is PGB?

Het PGB is bedoeld voor mensen die door ziekte, een beperking of gebreken als gevolg van ouderdom zorg of ondersteuning nodig hebben. Zij kunnen met dit budget zelf bepalen welke zorg zij inkopen en wie zij daarvoor inschakelen. Wij bieden zorg vanuit onderstaande PGB’s:
pgb-Wmo: voor ondersteuning die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning
pgb-Wlz: voor intensieve zorg die valt onder de Wet langdurige zorg

Hoe kan ik helpen

Begeleiding individueel
Individuele begeleiding kan er zo uitzien:
• Het aangaan en onderhouden van sociale contacten
• het plannen van dagelijkse activiteiten
• Ondersteuning bij de uitvoer van de dagelijkse activiteiten
• structureren van de dag
• hulp bij het regelen van uw financiën/administratie
• ondersteunen bij de communicatie met organisaties, zoals gemeente, huisarts etc.

Hoe kan ik helpen

Begeleiding individueel
Individuele begeleiding kan er zo uitzien:
• Het aangaan en onderhouden van sociale contacten
• het plannen van dagelijkse activiteiten
• Ondersteuning bij de uitvoer van de dagelijkse activiteiten
• structureren van de dag
• hulp bij het regelen van uw financiën/administratie
• ondersteunen bij de communicatie met organisaties, zoals gemeente, huisarts etc.

Wat bedoel ik met begeleiding

Onder begeleiding vallen handelingen waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Begeleiding is er op gericht om de zelfredzaamheid van de cliënt te handhaven of te bevorderen. Begeleiding individueel kan gaan om het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur, praktische ondersteuning bij vaardigheden / handelingen, toezicht en interventies op en het aansturen/corrigeren van gedrag ten gevolge van een beperking. Ook kan het gaan om oefenen met het aanbrengen van structuur of het uitvoeren van handelingen ten behoeve van de zelfredzaamheid.

Begeleiding in een vertrouwde omgeving

De begeleiding vindt plaats in uw eigen veilige en vertrouwde omgeving. Indien u naast onze begeleiding nog zorg ontvangt van een andere zorgverlener dan vinden wij het essentieel om hiermee de samenwerking aan te gaan zodat uw zorg voldoende geborgd en afgestemd is op uw zorgvraag.

Wat bedoel ik met begeleiding

Onder begeleiding vallen handelingen waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Begeleiding is er op gericht om de zelfredzaamheid van de cliënt te handhaven of te bevorderen. Begeleiding individueel kan gaan om het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur, praktische ondersteuning bij vaardigheden / handelingen, toezicht en interventies op en het aansturen/corrigeren van gedrag ten gevolge van een beperking. Ook kan het gaan om oefenen met het aanbrengen van structuur of het uitvoeren van handelingen ten behoeve van de zelfredzaamheid.

Begeleiding in een vertrouwde omgeving

De begeleiding vindt plaats in uw eigen veilige en vertrouwde omgeving. Indien u naast onze begeleiding nog zorg ontvangt van een andere zorgverlener dan vinden wij het essentieel om hiermee de samenwerking aan te gaan zodat uw zorg voldoende geborgd en afgestemd is op uw zorgvraag.

Neem contact op

U kunt zich telefonisch aanmelden of aanmelden via email.

Julianastraat 9,
5971BP Grubbenvorst

06 – 268 640 31

info@lonnekejeucken.nl

Lonneke Jeucken

Praktijk voor individuele begeleiding

Laat een bericht achter

9 + 13 =

Neem contact op

U kunt zich telefonisch aanmelden of aanmelden via email.

06 – 268 640 31

info@lonnekejeucken.nl

Julianastraat 9, 5971BP Grubbenvorst

Laat een bericht achter

3 + 9 =

Neem contact op

U kunt zich telefonisch aanmelden of aanmelden via email.

06 – 268 640 31

info@lonnekejeucken.nl

Julianastraat 9,
5971BP Grubbenvorst

Laat een bericht achter